THIỀN

Giáo trình Thiền Vinpassana - thầy Goenka

Bài giảng ngày 1

Bài giảng ngày 2

Bài giảng ngày 3

Bài giảng ngày 4

Bài giảng ngày 5
 
Bài giảng ngày 6

Bài giảng ngày 7

Bài giảng ngày 8

Bài giảng ngày 9

Bài giảng ngày 10

Bài giảng ngày 11

Nhạc thực hành thiền Vinpassana 1 giờ